logo PRz@2x

Asystent osoby niepełnosprawnej PRz

Aplikacja dostępna do pobrania na urządzenia mobilne w Google Play i App Store.

1

Funkcja aplikacji

Aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, aby zawsze dostarczać użytkownikom najnowsze informacje. Najważniejsze dane dotyczące lokalizacji beaconów, pomieszczeń oraz możliwych dróg nawigacyjnych synchronizowane są z naszymi specjalnie przygotowanymi serwerami.

2

Ekran startowy aplikacji

Widoczny podczas inicjalizacji aplikacji. W tym czasie pobiera i zapisuje dane oraz przygotowuje wygląd aplikacji pod indywidualne preferencje użytkownika.

Strona domowa

Miejsce startowe aplikacji. Stąd użytkownik może wybrać widok, do którego chce się przenieść.

Mapa

Główny i najbardziej rozbudowany komponent aplikacji. Wyświetla pozycję użytkownika w budynku w czasie rzeczywistym, na podstawie odczytów z urządzeń BLE. Wyznaczana i rysowana jest ścieżka od aktualnego położenia użytkownika do rozmieszczonych w nim urządzeń BLE oraz do pokoju, do którego chce się dostać. Użytkownik ma możliwość przeglądania poszczególnych pięter budynku, w którym się znajduje. Nad każdym z pokoi wyświetlana jest jego nazwa, ustawiona zawsze w poziome bez względu na obrót mapy czy pozycję użytkownika. Na mapie zaznaczone są windy, portiernie, toalety, schodołazy oraz punkty gastronomiczne.

Ekran pomocy dla osób niepełnosprawnych

Znajdują się tu dokładne informacje o aktualnym położeniu użytkownika oraz numer telefonu do pełniącej dyżur w danym budynku.

Informacje o aplikacji

Ekran ten zawiera informację o projekcie, w ramach którego została zrealizowana.

Ustawienia

Miejsce wybierania indywidualnych preferencji wyglądu aplikacji oraz sposobu nawigacji po budynkach uczelni. Użytkownik może wybrać wielkość interfejsu oraz jedną z dwóch wersji kolorystycznych. Ma być to pomocą dla osób z wadami wzroku. Ponadto, użytkownicy niemogący poruszać się po schodach mają możliwość wyboru sposobu nawigacji, który będzie wyznaczał najkrótszą drogę do wybranego punktu przy użyciu wind lub schodołazów.

3

Szczegółowy opis działania aplikacji

Miejsce wybierania indywidualnych preferencji wyglądu aplikacji oraz sposobu nawigacji po budynkach uczelni. Użytkownik może wybrać wielkość interfejsu oraz jedną z dwóch wersji kolorystycznych. Ma być to pomocą dla osób z wadami wzroku. Ponadto, użytkownicy niemogący poruszać się po schodach mają możliwość wyboru sposobu nawigacji, który będzie wyznaczał najkrótszą drogę do wybranego punktu przy użyciu wind lub schodołazów.

4

Mapa rozmieszczenia budynków
Politechniki Rzeszowskiej

Budynki dydaktyczno - naukowo - administracyjne

A
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI (DZIEKANAT)
FACULTY OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (DEAN’S OFFICE)
BDE
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI
FACULTY OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
CG
WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS
F
OFICYNA WYDAWNICZA, WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI, ZAKŁAD POLIGRAFII
PUBLISHING HOUSE, FACULTY OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, PRINTING HOUSE
H
WYDZIAŁ CHEMICZNY (DZIEKANAT)
FACULTY OF CHEMISTRY (DEAN’S OFFICE)
J
CENTRUM FIZJOTERAPII I SPORTU, CENTRUM REKRUTACJI I POMOCY MATERIALNEJ, STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
PHYSIOTHERAPY AND SPORTS CENTRE, CENTER FOR RECRUITMENT AND MATERIAL SUPPORT, DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES, FACULTY OF MANAGEMENT
K
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY; WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, AND ARCHITECTURE; FACULTY OF MATHEMATICS AND APPLIED PHYSICS
L
WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA (DZIEKANAT), WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ (DZIEKANAT)
FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS (DEAN’S OFFICE), FACULTY OF MATHEMATICS AND APPLIED PHYSICS (DEAN’S OFFICE)
Ł
CENTRUM FIZJOTERAPII I SPORTU, HALA SPORTOWA, KLUB UCZELNIANY AZS
PHYSIOTHERAPY AND SPORTS CENTRE, SPORTS HALL, ACADEMIC SPORTS ASSOCIATION (AZS)
M
CENTRUM FIZJOTERAPII I SPORTU; WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY
PHYSIOTHERAPY AND SPORTS CENTRE; FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, AND ARCHITECTURE
O
CENTRUM REKRUTACJI I POMOCY MATERIALNEJ, STUDENCKIE CENTRUM KULTURY I NAUKI
CENTER FOR RECRUITMENT AND MATERIAL SUPPORT, STUDENT CENTRE OF CULTURE AND SCIENCE
P
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY (DZIEKANAT, KOMPLEKS SAL WYKŁADOWYCH)
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, AND ARCHITECTURE (DEAN’S OFFICE, LECTURE HALLS)
R
DOM ASYSTENTA
ASSISTANT RESIDENCE HALL
S
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA (DZIEKANAT, ZESPÓŁ SAL WYKŁADOWYCH)
FACULTY OF MANAGEMENT (DEAN’S OFFICE, LECTURE HALLS)
W
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY (LABORATORIUM GEO·DROGOWE)
FACULTY OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, AND ARCHITECTURE (GEO-ROAD LABORATORY)
V
REGIONALNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-KONFERENCYJNE I BIBLIOTECZNO-ADMINISTRACYJNE (ADMINISTRACJA, BIBLIOTEKA, REKTORAT)
REGIONAL CENTRE FOR DIDACTICS, CON FERENCE, LIBRARY AND ADMINISTRATION (ADMINISTRATION, LIBRARY, RECTOR’S OFFICE)
1
DOM STUDENCKI „PROMIEŃ” ‚PROMIEŃ’
STUDENT HALL OF RESIDENCE
2
DOM STUDENCKI „NESTOR”
‚NESTOR’ STUDENT HALL OF RESIDENCE
3
DOM STUDENCKI „PINGWIN”
‚PINGWIN’ STUDENT HALL OF RESIDENCE
4
BUD . .,ARCUS” (ADMINISTRACJA, ARCHIWUM, WYDZIAŁ CHEMICZNY, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA)
BLOG. ‚ARCUS’ (ADMINISTRATION, FILE ROOM, FACULTY OF CHEMISTRY, FACULTY OF MANAGEMENT)
5
DOM STUDENCKI „AKAPIT”
AKAPIT’ STUDENT HALL OF RESIDENCE
6
DOM STUDENCKI „IKAR”, AKADEMICKIE RADIO I TELEWIZJA „CENTRUM”
IKAR’ STUDENT HALL OF RESIDENCE, ACADEMIC RADIO AND TV STATION ‚CENTRUM’
7
DOM STUDENCKI „ALCHEMIK” ‚
ALCHEMIK’ STUDENT HALL OF RESIDENCE
8
PREINKUBATOR AKADEMICKI
ACADEMIC PREINCUBATOR
9
LABORATORIUM BADAWCZE „AEROPOLIS” ‚
AEROPOLIS’ RESEARCH LABORATORY
10
KINO „HELIOS” ‚
HELIOS’ CINEMA
DEFIBRYLATORY
AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATORS
PUNKTY GASTRONOMICZNE
RESTAURANTS
GŁÓWNE WEJŚCIA
MAIN ENTRANCE

Kontakt

Masz pytanie?

Skontaktuj się z obsługą techniczną!

Skip to content